Informationsskyldighet

Den personuppgiftsansvarige har en skyldighet att lämna information till den registrerade både när uppgifter insamlas och när den registrerade annars begär det. Den registrerade har också rätt att få information vid vissa andra tillfällen, exempelvis när en personuppgiftsincident skett.

dog

Relaterade blogginlägg