Vi tog en lite annorlunda väg

Vägrade investerare för att säkra upp vår långsiktiga vision om att faktiskt ändra på saker och ting till det bättre. All tillväxt sker organiskt och utefter våra kunders behov.

Den här sidan är lika mycket för vår egen skull som för dig som besökare. Då allt ibland går mycket fort är det annars lätt att glömma var man började.

Vi ser fram emot att sedan höra ER historia!

2016

Idén kring GDPR Hero formaliseras och Lund får sin första legal tech start-up!

Den mest använda paragrafen (§5 a) i dåvarande personuppgiftslagen kallades av både myndigheter och yrkesverksamma för ”missbruksregeln”.

GDPR var tänkt att täppa till alla missbruk och sätta en världsstandard av best practice inom och utanför EU. Klockan tickade redan och inom 2 år skulle helt plötsligt alla behöva både behandla och redovisa varenda affärskritisk personuppgift enligt nya bestämmelser, för att inte riskera sanktionsavgifter och en svag ESG.

 • Här fanns en utmaning.

Daniel Sällberg, jurist med specialisering inom EU-rätt och med en bakgrund inom IT,  letade efter både en utmaning och fler som vill modernisera juristbranschen.

 • Risken var annars överhängande att allt för många skulle försöka ge sig på denna enorma utmaning med ”papper och penna” (word och excel).

Ola Andersson och Jörgen Lönnborn hade på sitt håll byggt upp en verksamhet inom IT-branschen, där både ny teknik och flexibla, lockande arbetsvillkor sedan länge varit nödvändiga framgångsfaktorer.

De tre möts på Lunds Universitets Start-up-scen och lägger upp en ambitiös plan för att hjälpa så många företag som möjligt att på bästa sätt ta sig an GDPR. Företaget döps till Sällberg & Co och produkten till GDPR Hero.

 • Konkurrenter är normalt sett en bra drivkraft men där fanns inga förebilder att ta efter eller besegra.

Istället beslöt vi oss för att beskriva ett drömscenario och se hur nära vi kunde komma:

1) Det får inte kosta mer än motsvarande 10 min juridisk rådgivning i månaden att abonnera på en tjänst som kan ta organisationen hela vägen.

2) För att inte riskera att skapa en billig produkt med dolda kostnader i form av handhavande så ska ALLT arbete kunna ske hos och av våra kunder.

3) För de som ändå vill ta hjälp, för att höja ribban eller frigöra tid och interna resurser till sin kärnverksamhet, så ska GDPR Hero finnas där med fullservice till marknadens bästa pris och kvalitet.

 • Juriststudenter från termin 5 och uppåt från Lunds Universitet lärs upp och matchas med seniora jurister specialiserade inom GDPR och erbjuder GDPR Heros kunder hjälp till 990 kr/h.
 • Vi konkurrensutsätter oss själva genom att bjuda in externa jurister som vill delta i verktyget och ger dem en generös andel av abonnemangsavgiften (50%)

Verktyg och support erbjuds på fler språk och möjlighet att skräddarsy funktioner för ett premiumsegment.

2017

GDPR Hero för privat och offentlig sektor, internationell expansion och hundratals utbildningar

Som planerat lanseras GDPR Hero den 25 maj 2017. Intresset är enormt och vi bygger snabbt in stöd för engelska, danska och norska, samt bygger separata versioner för den privata och den offentliga sektorn.

Mellan april och augusti anställdes tio nya jurister – fem studenter och fem seniora. Vi vill inte bara förändra juristbranschen för våra kunder utan även för oss själva, så de anställningsavtal som erbjuds innehåller sträng reglering om noll övertid, slopad provanställning och maxad friskvård.

Jönköpings kommun ger oss efter vunnen upphandling äran att leverera deras registerföringsverktyg, som kommun i absolut framkant inom GDPR.

Under året utbildar vi över 200 företag över hela Sverige.

2018

25 maj 2018…

Vid årsskiftet var vi 15 direkt anställda och många fler knutna till oss genom samarbeten och avtal. Vi är fortfarande väldigt ’lean’, har fortfarande som ambition att hjälpa alla till en billig och juridiskt och tekniskt stark produkt, men utmed vägen har det blivit tydligt hur många varierande kompetenser och bakgrunder som behövs för att hjälpa allt från en ornitologisk förening till en internationell koncern eller myndighet. Vi har seniora affärsutvecklare, ett stort gäng jurister med nischer inom nischer inom GDPR, egna IT-stjärnor och ett stort nätverk av kompetenser genom alla samarbetspartners. Vi har fortfarande varken säljare eller marknadsförare, eftersom vi fortfarande är i proof-of-concept, där vi sakta men säkert utvecklar vår produkt tillsammans med vid det här laget cirka 200 kunder inom varje tänkbar bransch och del av den offentliga sektorn.

Andra milstolpar under året:

 • Vi lanserar en e-learning tillsammans med Lexicon
 • Vår Blogg är nu uppe i ett par hundra besökare om dagen
 • Dataskyddsombudstjänster och uppdrag som EU-representant läggs till utbudet

För att förstärka fokus inom de respektive verksamhetsgrenarna delas bolaget upp i två:

 • GDPR Hero AB (molntjänst)
  och
 • Sällberg & Co AB (juristbyrå)

2019

Faktisk data, AI, machine learning – och mallar!

Ett år efter GDPR:s införande flyttar vi fokus från utbildning till genomförande och hjälper våra kunder med allt från projektledning och inventering till audits, konsekvensbedömningar och förhandssamråd. Vi testar gränserna för GDPR vid utvecklande av AI och det är tydligt att  det finns en vilja att använda personuppgifter i allt större utsträckning igen, efter den första chocken med GDPR.

Vårt största projekt för året är samarbeten med företag inom machine-learning, för att skapa kopplingar mellan bokförd data och faktisk data ute i verksamheterna. ”Factual Compliance” lanseras på Nordic Privacy Arena. Planerna blir inte verklighet fullt ut. Potentialen finns där men den transparens som uppkommer skapar utmaningar som först måste lösas. Framtidens teknik skjuts för tillfället på… framtiden.

Den enorma insikt i de datamängder och det spektrum av personuppgifter som framkommit genom vår indexering av uppgifter hos olika organisationer, under projektet för Factual Compliance, leder till en rad förbättringar i verktyget. GDPR Hero kompletteras bland annat med en efterlängtad funktion för att skapa mallar för behandlingar. Både för att underlätta för koncerner med skilda verksamheter men central styrning och för mindre organisationer i form av standardmallar.

2020

Vårt premium-segment tar fart och 100% ägarandel hos aktiva i bolaget

Vi går från två resdagar per vecka till att nästan helt gå över till digitala möten, utbildningar och support.

Finslipning av premium-versionen, för koncerner och för användare i verktyget med olika behov och funktioner.

Sista året som start-up präglas av många nya och större kunder, i Sverige och utomlands. GDPR Hero är nu helt ägt av oss som arbetar med verktyget och en ny tre-års-plan för utveckling expansion utvecklas. Ett par viktiga rekryteringar görs och nya lokaler eftersöks.

2021

Första marknadsförings- och försäljningsinsatser

Vi hann få ett par hundra kunder, utan marknadsföring och genom word of mouth, innan vi själva kände oss redo att gå ut och rekommendera oss. På väg in i nya lokaler om 300 kvm och taggade av många nöjda kunder lägger vi nu grunden för aktiv försäljning. Varje ny kund hjälper både oss och våra tidigare kunder genom att utvecklingskostnader fördelas på fler organisationer och nya lärdomar plockas upp varje gång.

2022

Vi växer in i våra tre verksamhetsgrenar: Effektiva appar, utbildning and specialiserad juridisk rådgivning.

2023

Viktiga milstolpar inkluderar flerspråks E-learning, LMS-moduler inom GDPR och företagsspecifik, skräddarsydd,a videomaterial för samtlig personal.

En genomgående, automatiserad och gratis onboarding tas fram till samtliga kunder, nya som gamla. Vår vision om att göra GDPR lättillgängligt för alla styr som vanligt vår verksamhet.