Digital GDPR-kurs (e-learning)

…. framtagen av jurister som arbetat praktiskt med dessa frågor sedan 2016.

En god förståelse för GDPR:s grunder är en förutsättning för att inte skapa onödiga kostnader eller utsätta sig för onödiga risker. En bra investering med andra ord! 

Kursen består av videomaterial, självtester samt hjälpsamma länkar till vägledning, relevant lagstiftning och ytterligare skriftligt material för den som vill fördjupa sig. Sammantaget en lätthanterlig kunskapsbank som trygghet för er organisation när frågor uppstår även längre fram!

Kort fakta om vår digitala GDPR-kurs

12 månaders tillgång

Du kan när som helst logga in och se videorna eller ta del av materialet på nytt.

Framtagen av experter

Materialet i utbildningen hålls uppdaterat och är framtaget av jurister som specialiserat sig inom GDPR.

Kursen tar mindre än 2h

Kursen innehåller ca 1,5 h videomaterial – indelat i lätthanterliga avsnitt följda av små självtest för att säkra upp att allt fastnat.

Digital kurs i GDPR (e-learning)

Kursinnehåll

I din egna takt och i den ordning som känns mest relevant för dig just nu:

 1. Inledning med lagstiftningens vanligaste begrepp och hur de hör ihop.
 2. Sedan går vi igenom vad som utgör en personuppgift och hur du identifierar personuppgifter inom din verksamhet.
 3. Dessa personuppgifter ska sedan kunna motiveras (ha ett syfte) och därför går vi igenom metodiken för att identifera och dokumentera en Behandling.
 4. Behandlingar är bara lagliga om vi kan knyta en så kallad ”Laglig grund” till dem och vi går igenom de sex alternativa grunderna inom GDPR och hur de skiljer sig åt.
 5. Vi behandlar sällan uppgifter om endast en person och därför talas det inom GDPR om ”kategorier av Registrerade”. Vi reder ut detta begrepp och hur ni därigenom kan skapa en effektiv hantering av deras rättigheter.
 6. Allt detta ska enligt GDPR redovisas och vi berättar hur. Det är svårt att tänka sig någon som har mer erfarenhet av detta viktiga moment än våra föreläsare.
 7. Efter detta går vi igenom vad ni behöver veta och tänka på när ni använder er av underleverantörer eller delar uppgifter med partners och kunder.
 8. Många tjänsteleverantörer finns som bekant utanför EU och vi går därför igenom vad alla behöver veta om någon frågar och för att inte sätta sin organisation i onödigt krångliga situationer.
 9. Om något trots alla ansträngningar går fel, introducerar GDPR krav på intern och ibland extern dokumentation med kort deadline – där alla måste hjälpa till. Vi går igenom vad du behöver veta.
 10. Vi går också igenom nyckelbegrepp såsom profilering, pseudonymisering, privacy by default and by design, dataskyddsombud och konsekvensbedömning.
 11. Sist, men inte minst, går vi lite på djupet vad gäller de rättigheter som alla vars uppgifter ni har kan kräva av er. Allt arbete så här långt får sin belöning i att kunna besvara frågor och på ett tryggt sätt utföra era skyldigheter.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som behöver förstå hur man får använda personuppgifter och som har behov av grundläggande förståelse för kraven i GDPR, exempelvis GDPR-ansvariga, ledningsgruppen, dataskyddsombud m.fl.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Tidsåtgång

Ca. 1,5h videomaterial i kortare avsnitt med självtester och annat stödmaterial som du går igenom helt i din egna takt och utefter dina behov. Håll utkik också efter bonusmaterial som vi kommer publicera löpande!

Allmänna villkor

Förbehåll
Materialet speglar gällande rätt vid kurstillfället och de exempel som tas upp syftar till att öka den allmänna förståelsen för de begrepp vi tar upp och skall inte ses som juridisk rådgivning i specifika fall, då det kan finnas okända parametrar som skiljer sig från våra tankeexperiment.

Bekräftelse
Du får normalt en bekräftelse, inloggningsuppgifter och tillgång till materialet samma dag som beställning görs, under normala kontorstider.

Kund
Abonnemanget för e-learning riktar sig uteslutande till organisationer och inte privatpersoner.

Betalning
Alla priser är exkl. moms. Betalning sker mot faktura och deltagaren ska erlägga full likvid senast 20 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har vi rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter.

Abonnemangsperiod
En användarlicens till e-learningen gäller för tolv (12) månader. Abonnemanget förnyas automatiskt om inte Kund skriftligt underrättar GDPR Hero om uppsägning av e-learningen som senast trettio (30) dagar innan den då gällande abonnemangsperioden löper ut.

Varför välja e-learning?

TILLGÅNG
– Åtkomst var du än befinner dig.

PEDAGOGISKT
– Kunskapen vi förmedlar bygger på lång erfarenhet av praktiskt arbete och materialet är fullt av konkreta, visuella, exempel som hjälper både förståelse och minne.

DISTRIBUTION
– Nå enkelt ut till samtlig personal eller ansvariga.

TRYGGHET
– Gå tillbaka till innehållet vid behov, för bättre förståelse och mervärde i praktiska situationer.

Hur funkar det?

Vi distribuera utbildningen till era medarbetare genom vår utbildningsportal.

Kan vi lägga till skräddarsytt avsnitt?

Ja! Har ni företagsspecifik information om GDPR som era medarbetare behöver ta del av? Inga problem. Det är möjligt att komplettera GDPR-utbildningen med ett företagsanpassat avsnitt som produceras utifrån ert innehåll. Pris för detta lämnas på förfrågan. Skicka in er förfrågan till oss här.

Förhandsvisning av några delar från e-learningen

Priser

Varje person får ett unikt användarkonto för att logga in och genomföra utbildningen. Användaren kan även följa sina framsteg i sitt konto och fortsätta där den slutade senast.

1-10 konton: 995kr / användare

11-49 konton: 695kr / användare

50+ konton: 495kr / användare

Vi tar gärna fram en offert till er om ni önskar! Kontakta oss via chatten eller på info@gdprhero.se.

Alla priser är exkl. moms.

En användarlicens till e-learningen gäller för tolv (12) månader med automatisk förnyelse (se allmänna villkor ovan).

 

Beställ licenser till vår e-learning

Beställ licenser till vår e-learning

Har du fått en offert från oss?
En användarlicens per person. Ni kan alltid beställa fler licenser senare.
En användarlicens per person. Ni kan alltid beställa fler licenser senare.
Önskar ni hellre att tillhandahålla oss en lista (csv-fil) med e-postadresserna kan ni bifoga den nedan.

Maximum file size: 516MB

Allmänna villkor
Information om personuppgiftshantering

”An investment in knowledge pays the best interest.”

– Benjamin Franklin

Är ni intresserade av en skräddarsydd digital utbildning (e-learning)?

Skicka in er intresseanmälan här