GDPR Hero’s webinarier

Nedan finner ni inspelningar från ett urval av våra webinarier

Nya SCC
Information & innehåll

Vi går inom de nya standardavtalsklausulerna (SCC) för tredjelandsöverföring. De nya SCC antogs av EU-kommissionen i början på juni 2021 och från och med 27:e september 2021 är det inte längre möjligt att teckna nya avtal med de gamla SCC.

Vi ger en översikt av de 18 nya klausulerna i avtalet och tillhörande bilagor, samt går igenom hur det strukturerats i s.k. moduler, beroende mellan vilka parter överföringen sker.

Därefter diskuterar vi vad de nya klausulerna innebär i praktiken och vad som är nytt respektive vad som i stort sett är oförändrat.

Är de nya klausulerna tillräckliga för att garantera s.k. lämpliga skyddsåtgärder för tredjelandsöverföring? När krävs ytterligare skyddsåtgärder? Hur ska man gå tillväga för att implementera de nya klausulerna i sin verksamhet?

webinarie digital registerföring
Information & innehåll

Vi reder ut vad kravet på registerförteckning i artikel 30 GDPR egentligen innebär och vad som krävs för compliance.

Djupgående genomgång av hur man identifierar en personuppgiftsbehandling.

Visar hur man utifrån kategorier av registrerade kan identifiera vilka behandlingar av personuppgifter som förekommer inom en organisation.

Vi ger exempel på hur man kan arbeta praktiskt med en registerförteckning och vilka fördelar det finns med just en digital registerföreteckning.

webinarie digital registerföring
Information och innehåll

Vi presenterar och kommenterar det sammanställda resultatet av den årliga undersökningen.

Diskuterar vilka utmaningar det finns i rollen som dataskyddsombud och inom organisationen i stort som försvårar arbetet med compliance.

Vi delar med oss av de tips som vi fått in från Sveriges dataskyddsombud för hur man kan effektivisera och få stöd i det praktiska arbetet som DSO.