Webinarier GDPR Hero

Nedan finner ni inspelningar av alla våra webinarier!

webinarie digital registerföring

Vi reder ut vad kravet på registerförteckning i artikel 30 GDPR egentligen innebär och vad som krävs för compliance.

Djupgående genomgång av hur man identifierar en personuppgiftsbehandling.

Visar hur man utifrån kategorier av registrerade kan identifiera vilka behandlingar av personuppgifter som förekommer inom en organisation.

Vi ger exempel på hur man kan arbeta praktiskt med en registerförteckning och vilka fördelar det finns med just en digital registerföreteckning.

webinarie digital registerföring

Vi presenterar och kommenterar det sammanställda resultatet av den årliga undersökningen.

Diskuterar vilka utmaningar det finns i rollen som dataskyddsombud och inom organisationen i stort som försvårar arbetet med compliance.

Vi delar med oss av de tips som vi fått in från Sveriges dataskyddsombud för hur man kan effektivisera och få stöd i det praktiska arbetet som DSO.

Share This