Compliance

Compliance betyder på svenska efterlevnad. Det är viktigt enligt GDPR att både leva upp till förordningens krav och att kunna visa på regelefterlevnad. Enligt artikel 30 GDPR ska personuppgiftsansvarige kunna visa på efterlevnad genom att föra ett register över behandling som utförts under dess ansvar. 

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här