Compliance

Compliance betyder på svenska efterlevnad. Det är viktigt enligt GDPR att både leva upp till förordningens krav och att kunna visa på regelefterlevnad. Enligt artikel 30 GDPR ska personuppgiftsansvarige kunna visa på efterlevnad genom att föra ett register över behandling som utförts under dess ansvar. 

dog

Relaterade blogginlägg