Externt dataskyddsombud

Dataskyddsombud som tjänst (DPOaaS)

DSO-quiz

Behöver er organisation utse ett dataskyddsombud?

Ta hjälp av vårt quiz och få svar på om er organisation behöver utse ett dataskyddsombud!

Vi hjälper er organisation att uppfylla kraven i GDPR

Vi har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag och aktörer inom offentlig sektor med att få struktur på sitt GDPR-arbete, från första inventeringen till att verkligen vidta åtgäder, minimera risker och få dokumentation på plats. Dataskyddsombudet har en viktig roll och det kan därför vara tryggt att anlita ett externt dataskyddsombud.

Vad ingår i vår tjänst som dataskyddsombud?

Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen. Vår ambition är att hjälpa er att göra rätt på ett resurseffektivt sätt genom informations- och utbildningsinsatser, samråd med tillsynsmyndigheten och vid behov internrevisionsinsatser.

  • Smarta verktyg
  • Nyhetsbevakning
  • Utbildning
  • Trygghet
  • Rapporter

Läs mer om vilka krav som finns för dataskyddsombud

Vi arbetar som externt dataskyddsombud och samverkar med andra.

Våren 2021 genomförde vi en stor dataskyddsombudsundersökning, för att utbyta erfarenheter mellan dataskyddsombud runt om i Sverige. Nyfiken på vilka utmaningar de som deltog i dataskyddsombudsundersökningen 2021 lyfte fram?

”Den största utmaningen är att, i princip, alltid komma in för sent i frågor som rör dataskydd t.ex. i upphandlingar, nya system eller behandlingar. Det finns ingen organisation runt dataskydd och jag ligger för långt ner i organisationen för att få vara med på ledningsmöten på olika nivåer.”

Dataskyddsombud 297 (anonym)

Klicka på bilden för att se inspelningen av den presentation som följde årets DSO-undersökning! Vi lyfter upp, diskuterar och belyser dataskyddombudens utmaningar och reflekterar utifrån vår egna erfarenhet.

Letar ni efter ett dataskyddsombud eller har frågor?

Vi berättar gärna mer om hur vi, med vår erfarenhet och expertis, kan stötta er organisation och både se till att ni lever upp till kraven i GDPR och påvisa det.

 

Våra jurister har lång och bred erfarenhet av att arbeta med och förbättra dataskyddsarbetet. Både i rollen som externa dataskyddsombud, stöd för interna dataskyddsombud och som konsulter!

 

Våra arbetsmetoder genomsyras av mätbarhet, digitala verktyg och vass juridisk expertis. Räkna inte med något mindre!