GDPR Hero’s frågebank

Personuppgiftshantering i bokföringen

Fråga: Hur gör man med digital bokföring som finns i SPCS Administration som är äldre än 7 är? Skall de också raderas eller är de bara papperskopior? Om ni stödjer er behandling av personuppgifter som förekommer i bokföringen på den rättsliga förpliktelsen som finns i bokföringslagen, då gäller skyldigheten att ta bort personuppgifterna efter 7 år både i fysisk och digital form, under...

Vad säger GDPR om fotografier på kontoret?

Fråga: Vi vill ta bilder på våra medarbetare för att sätta upp på kontoret. Där ska framgå namn och funktion, och var och en blir upplyst om syftet vid fotograferingen. Vad säger lagen om printade fotografier i kontorsytan? GDPR reglerar inte bilder/foton på något särskit sätt, utan för att besvara din fråga utgår vi från den grundläggande metoden i GDPR. För att en behandling ska vara tillåten...