Vad är GDPR Hero?
GDPR Hero är ett molnbaserat verktyg för att hantera och underlätta efterlevnaden av den nya dataskyddsförordningen, GDPR. GDPR Hero kan användas av såväl företag, föreningar, organisationer och myndigheter.

I GDPR Hero finns möjlighet att strukturera upp företagets personuppgifter på ett överskådligt sätt. Det går att föra in obegränsat med kategorier av personuppgifter i ett konto. Även personuppgiftsbiträden och uppdrag går att dokumentera. I verktyget får ni en bra översikt över personuppgiftshanteringen och ni får också hjälp med att organisera upp era biträdeavtal, ta fram incidentrapporter till enskild och incidentrapporter till tillsynsmyndigheten, samt underlag för att kommunicera i enlighet med informationsplikten till era registrerade. Dessutom har GDPR Hero en hel meny med funktioner gällande tekniska säkerhetsåtgärder och hur ni arbetar med dessa.

I ett abonnemang ingår även nyhetsbevakning och onlinesupport.

Hur fungerar GDPR Hero?

I korthet fungerar det som ett bokföringsprogram av personuppgifter. Ni strukturerar upp den personuppgiftsdata som ni behandlar i olika kategorier. Det är kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter. Ni matar in extremt lite personuppgifter i GDPR Hero, nästan uteslutande bara personer i er egen organisation. 

I verktyget visar ni på organisatorisk säkerhet genom systembeskrivningar samt tillgången till uppgifterna där ni har möjlighet att få översikt över hur tillgången till de olika personuppgifterna är. 

Ni får också överblick över era relationer med biträdessituationer, dels där ni delar med er av personuppgifter och dels i de fall ni själva agerar biträde. 

Det finns möjlighet att plocka ut incidentrapporter när det skett en personuppgiftsincident, både till berörd registrerad och till tillsynsmynidgheten. Dessutom kan ni få ut rapporter som ni kan kommunicera till registrerade vid förfrågan. 

Hur fungerar er fakturering?
Avgiften faktureras årsvis i förskott. Du betalar för 12 månader i taget. Säger du upp tjänsten under de första 30 dagarna krediterar vi hela er avgift.
Vi är en organisation med ett 90-konto, får vi GDPR Hero gratis?
Ja, vi vet att dataskyddsförordningen är en extra stor utmaning för mindre hjälporganisationer, därför har organisationer med 90-konto möjlighet att skapa ett SMALL-abonnemang helt utan kostnad. Kontakta oss på support@gdprhero.se så hjälper vi er komma igång! Ni har även 75% rabatt på de större abonnemangen.
Hur många dagar har vi på oss att betala fakturan?
Vi har 30 dagar som betalningsvillkor för våra fakturor.
Kan jag få en demonstration av GDPR Hero?

Ja det är klart! Vi håller demon via Skype och ni bokar genom att klicka här!

Finns det möjlighet att testa GDPR Hero?
Vi erbjuder inte demokonton i GDPR Hero. Istället har alla som registrerar sig som kunder 30 dagars betänketid. Det innebär att ni testar verktyget och är ni inte nöjda, meddelar ni oss inom 30 dagar från registreringsdagen och då krediterar vi hela beloppet.
Vad finns det för olika abonnemang av GDPR Hero?

Vi erbjuder tre olika abonnemang, SMALL, MEDIUM och PREMIUM. Ett SMALL-abonnemang innebär att man får tillgång till ett konto och en uppsättning inloggningsuppgifter. Ett MEDIUM-abonnemang innehåller även funktionen att skapa obegränsat antal användarkonton. Det största abonnemanget vi erbjuder är PREMIUM, som består av ett masterkonto som sedan kan skapa flera olika GDPR Hero-konto som också har funktionen med användarkonton – och är lämpligt om ni har spridit ut er behandling på fler funktioner och/eller länder. 

Varför behöver företaget eller myndigheten mer än ett GDPR Hero-konto?

Anledningen till att man vill ha flera olika GDPR Hero-konto, som i PREMIUM-abonnemang, är om företaget eller myndigheten exempelvis har olika avdelningar eller filialer. 

Kan jag få hjälp med inmatning i verktyget?

Vi erbjuder även hjälp med inmatning av personuppgifter, vilket vi rekommenderar. Läs mer här.

Var förvaras den data som matas in i verktyget?

All information om säkerheten och hur vi hanterar säkerhetsåtgärder, finner ni här!

Hittade du inte svar på din fråga? Vi besvarar såklart din fråga, fyll i formuläret nedan.

Ställ fråga
Share This