Grundläggande principer

GDPR genomsyras av ett antal grundläggande principer som sätter ramarna för och styr tolkningen av all personuppgiftsbehandling. Dessa framgår av artikel 5 GDPR och gäller för alla behandlingsaktiviterer. Principerna benämns följande: Laglighet, öppenhet och korrekthet, ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, riktighet, lagringsminimering, integritet och konfidentialitet samt ansvarsskyldighet. Mer information om respektive princip hittar du på vår blogg.

dog

Relaterade blogginlägg

Telefonförsäljning & GDPR

Telefonförsäljning & GDPR

Vi har i ett tidigare blogginlägg tittat närmare på då ett företag köper kontaktuppgifter och marknadsför sig till företag. I detta blogginlägg ska vi gå igenom hur personuppgifter får användas vid telefonförsäljning mot privatpersoner. Vi kommer utöver GDPR beröra...

Läs här