Förhandssamråd

Om ni har gjort en konsekvensbedömning och bedömer att det fortfarande finns en hög risk med behandlingen av personuppgifter för enskildas fri- och rättigheter, ska ni begära ett förhandssamråd med IMY innan ni påbörjar behandlingen. 

dog

Relaterade blogginlägg