Förhandssamråd

Om ni har gjort en konsekvensbedömning och bedömer att det fortfarande finns en hög risk med behandlingen av personuppgifter för enskildas fri- och rättigheter, ska ni begära ett förhandssamråd med IMY innan ni påbörjar behandlingen. 

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här