Integritetsskyddsmyndigheten 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. IMY har bland annat till uppgift att granska att reglerna på dataskyddsområdet följs, ge vägledning och sprida kunskap om dataskyddsregler samt att utfärda tillstånd för kamerabevakning.  

dog

Relaterade blogginlägg