Tillsynsmyndigheten

Den myndighet som regeringen har utsett för att utöva tillsyn. Exempelvis har Integritetsskyddsmyndigheten till uppgift att utöva till syn för efterlevnad av dataskyddsreglerna.
dog
Relaterade blogginlägg