Uppgifter om hälsa

Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter. Dessa kallas i GDPR för särskilda kategorier av personuppgifter. Uppgifter om hälsa kan vara uppgifter som kommer från tester eller undersökningar, uppgifter om sjukdom och även uppgifter om personers sexualliv.  

dog

Relaterade blogginlägg