Rättslig grund

För att få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund att stödja sig mot. Dessa regleras i artikel 6 GDPR och är samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, grundläggande intresse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt intresseavvägning. Är du intresserad av att läsa mer om rättsliga grunder kan du spana in vårt blogginlägg här.

dog

Relaterade blogginlägg