Rättslig grund

För att få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund att stödja sig mot. Dessa regleras i artikel 6 GDPR och är samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, grundläggande intresse, myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse samt intresseavvägning. Är du intresserad av att läsa mer om rättsliga grunder kan du spana in vårt blogginlägg här.

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här