Känsliga personuppgifter

Behandling av känsliga personuppgifter regleras i artikel 9 GDPR. I lagtexten benämns känsliga personuppgifter ”särskilda kategorier av personuppgifter”.

Känsliga personuppgifter är sådana personuppgifter som avslöjar exempelvis en persons politiska åsikter, hälsa eller medlemskap i en fackförening. Utgångspunkten är att behandling av dessa uppgifter ska vara förbjuden men det finns ett antal undantag. Vill du läsa mer om detta kan du spana in vårt blogginlägg. 

dog

Relaterade blogginlägg