Känsliga personuppgifter

Behandling av känsliga personuppgifter regleras i artikel 9 GDPR. 

Känsliga personuppgifter är sådana personuppgifter som avslöjar exempelvis en persons politiska hälsa eller medlemskap i en fackförening. Utgångspunkten är att behandling av dessa uppgifter ska vara förbjuden men det finns ett antal undantag. Vill du läsa mer om detta kan du spana in vårt blogginlägg. 

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här