Samtycke

Samtycke är en av de sex rättsliga grunder som kan användas för att rättfärdiga en behandling av personuppgifter (artikel 6.1.a GDPR). Ett samtycke måste vara informerat, frivilligt och otvetydigt. Samtycket kan ges muntligt, skriftligt eller genom en aktiv handling, det viktigaste är att säkra bevis på att samtycke inhämtats. Ett samtycke kan alltid återkallas och är inte alltid lämpligt att använda som lagstöd. Vill du läsa mer om samtycke kan du kika på vårt blogginlägg.  

dog

Relaterade blogginlägg