Informerat samtycke 

För ett giltigt samtycke krävs att den registrerade fått sådan information att hen kan ta ställning till om personuppgifterna ska få behandlas för det ändamål och på det sätt som planeras.

dog

Relaterade blogginlägg