Informerat samtycke 

För ett giltigt samtycke krävs att den som registrerats fått sådaninformation att hen kan ta ställning till om personuppgifterna ska få behandlas för detändamål och på det sätt som planerats.

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här