Riktighet

Riktighet är en av GDPRs grundläggande principer. Principen innebär att personuppgifter som behandlas ska vara riktiga och, om nödvändigt, uppdaterade. Om personuppgifter inte stämmer så ska dessa rättas eller raderas. Det är viktigt att ha rutiner på plats för att kunna korrigera och ta bort oriktiga personuppgifter. 

dog

Relaterade blogginlägg