Regelefterlevnad

Enligt GDPR är det viktigt att både leva upp till förordning och kunna visa på regelefterlevnad (se bland annat artikel 5.2 GDPR).  Regelefterlevnad förutsätter att ändamål, laglig grund och säkerhetsåtgärder är väl dokumenterade. En utförlig dokumentation i en registerförteckning är ett enkelt sätt att visa hur GDPR efterlevs. 

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här