Regelefterlevnad

Enligt GDPR är det viktigt att både leva upp till förordningen och kunna visa på regelefterlevnad (se bland annat artikel 5.2 GDPR).  Regelefterlevnad förutsätter att ändamål, laglig grund och säkerhetsåtgärder är väl dokumenterade. En utförlig dokumentation i en registerförteckning är ett enkelt sätt att visa hur GDPR efterlevs. 

dog

Relaterade blogginlägg