Adekvat skyddsnivå

Adekvat skyddsnivå föreligger när EU-kommissionen fattat ett beslut om att ett tredje land har en tillräckligt hög skyddsnivå. Det blir då möjligt att föra över personuppgifter till landet utan något särskilt tillstånd. Det är endast EU-kommissionen som kan fatta beslut om adekvat skyddsnivå.

Följande länder har fått beslut om adekvat skyddsnivå: Andorra, Argentina, Kanada (kommersiella organisationer), Färöarna, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, Nya Zeeland, Storbritannien, Schweiz och Uruguay.

Om ett tredje land inte har adekvat skyddsnivå krävs en annan överföringsmekanism enligt GDPR, se EDPB:s rekommendation för att avgöra hurvida ett tredjeland (mottagarland) ”i huvudsak motsvarar” den skyddsnivå som säkerställts inom EU (Artikel 45.1 GDPR) finns här.

dog

Relaterade blogginlägg