Tredjelandsöverföring

Tredje land avser ett område utanför EU/EES-området. Eftersom länderna inom EU/EES-området har ett likvärdigt skydd för personuppgifter är det fritt att överföra personuppgifter mellan dessa länder. För att personuppgifter ska få överföras till tredje land krävs det i regel att det antingen finns ett beslut från EU-kommissionen om att landet säkerställer adekvat skyddsnivå, alternativt att ni vidtagit lämpliga skyddsåtgärder såsom bindande företagsbestämmelser eller standardavtalsklausuler.  

dog

Relaterade blogginlägg