GDPR Hero

den enkla lösningen på den nya förordningen

GDPR Hero är webbverktyget för er som har en verksamhet inom EU och behöver anpassa er till den nya dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

Ny förordning om personuppgifter för alla företag

Den 25 maj 2018 började en ny EU-förordning och svensk dataskyddslag tillämpas, med hårdare regler för att hantera personuppgifter än tidigare lagstiftning på området. Lagen tillämpas exempelvis på register över kunder, personal och samarbetspartners. Ett företag som inte följer reglerna kan tvingas betala en sanktionsavgift på 4 procent av årsomsättningen eller 20 miljoner euro.

På grund av den nya lagstiftningen kommer ni behöva se över all er dokumentation och varje steg i er hantering av personuppgifter för att uppfylla kraven.

GDPR Hero är ett användarvänligt webbverktyg som ger er en möjlighet att planera och redovisa all behandling av persondata på ett och samma ställe, för att enkelt kunna följa GDPR och kommunicera detta till samarbetspartners, anställda och kunder. Ni får ett lättöverskådligt registerverktyg och all hjälp ni behöver för att efterleva den nya förordningens krav på registerförteckning. Vi vill hjälpa så många företag och organisationer som möjligt och har därför de lägsta priserna på området.

GDPR Hero hjälper er bl.a. att uppfylla skyldigheten att föra register över personuppgiftsbehandlingar (art. 30 GDPR). 

Ny lag om personuppgifter för alla företag

Den 25 maj 2018 började en ny EU-lag med hårdare regler för att hantera personuppgifter tillämpas. Samtidigt anpassas över 50 speciallagar – bara i Sverige – och många företag står för en stor juridisk utmaning. Lagen gäller till exempel register över kunder, personal och samarbetspartners. Ett företag som inte följer reglerna kan tvingas betala en avgift på 4 procent av omsättningen eller 20 miljoner euro.

GDPR Hero gör jobbet

Att kartlägga alla företagets personuppgifter kan kännas som ett evighetsprojekt. Ni behöver gå igenom all dokumentation, alla it-system och alla era processer. Samtidigt behöver lagstöd redovisas för varje behandling. Lösningen heter GDPR Hero – en molntjänst som ger överblick över alla era personuppgifter… och allt detta för samma pris som en konsulttimme i kvartalet.
i

E-Register

GDPR Hero hjälper er att kartlägga, hantera och dokumentera alla personuppgifter ni behandlar. Ni får bland mycket annat hjälp med lagstöd, syfte, access och organisation av samtliga personuppgifter. Alla inmatningsrutor uppdateras ständigt av våra jurister tillsammans med informationstexter och tutorials.
R

Checklistor

Vi hjälper er att metodiskt och i rätt ordning lösa de bitar som måste komma på plats för att möta den nya förordningen. Ta hjälp av våra checklistor, guider och arbetsupplägg både vid implementeringen och vid ert framtida arbete med compliance. Vårt supportteam är också bara ett chatfönster eller ett telefonsamtal bort.

Är ni ett företag?

GDPR Hero är fantastiskt skalbart och används av allt från internationella koncerner till enmansbolag. Läs mer om vilket upplägg som bäst passar Er.

Läs mer »

Arbetar du inom en förening?

Läs mer om hur GDPR Hero kan bli en välbehövd hjälp när ni organiserar er verksamhet inför GDPR.

Läs mer »

Arbetar du inom den offentliga sektorn?

GDPR Hero Gov är speciellt framtagen för att möta offentliga myndigheter och kommuners utmaningar och registerkrav.

Läs mer »

Få hjälp att komma igång

Kom igång direkt!

Referenser

Missa inte vår GDPR Hero-blogg – där vi kontinuerligt uppdaterar med inlägg om GDPR!

Datainspektionens kommande tillsyn – särskilt fokus på vissa branscher!

Datainspektionen publicerade nyligen sin tillsynsplan, där de meddelade vad deras arbete huvudsakligen kommer fokusera på under de närmaste två åren (2019 och 2020). Några av de verksamhetsområden eller branscher som är prioriterade inför granskningen är hälso- och...

Revisionsbolag, rekryterings- och bemanningsföretag – biträden eller inte?

GDPR ställer olika krav beroende på om en biträdesrelation föreligger eller inte. I vissa fall kan det dock vara svårt att fastställa vilken relation man har med andra parter. Vad ska man tänka på när man anlitar revisionsbolag, rekryteringsföretag och...

Automatiserat beslutsfattande och profilering – regler som rör många verksamheter

En av de rättigheter som GDPR ger enskilda personer är rättigheten att inte behöva bli föremål för ett automatiserat beslutsfattande under vissa förutsättningar. Många organisationer tänker inte på att regleringen kring automatiserat beslutsfattande, inbegripet...

Kamerabevakningslagen

Förutom GDPR finns det i svensk rätt ett antal speciallagar som reglerar personuppgiftsbehandling. En av dessa är kamerabevakningslagen. Men hur förhåller sig denna svenskstiftade lag till GDPR och vad säger kamerabevakningslagen egentligen? Kamerabevakningslagen och...

Vägledning gällande e-post och GDPR

I dagens samhälle är det vanligt att ens arbetsmejl innehåller flertalet personuppgifter och olika typer av behandlingar. Vi får många frågor kring hur e-postmeddelande ska hanteras enligt GDPR. Därför beskriver vi i detta blogginlägg hur ni kan hantera er e-post på...

Ytterligare 10 viktiga begrepp i GDPR!

I ett tidigare blogginlägg (som ni hittar här) redde vi ut 10 viktiga begrepp i GDPR. I detta blogginlägg kommer vi reda ut 10 ytterligare begrepp i GDPR. Har ni koll även på dessa är det enklare att följa med i diskussionerna kring de krav som ställs upp i GDPR. 1....

Vad är en intresseavvägning och när får vi stödja oss på en sådan?

Även om ni inte har ingått ett avtal med den enskilde eller inhämtat den enskildes samtycke finns det ibland en möjlighet att ändå behandla enskildas personuppgifter på ett lagenligt sätt. Den lagliga grund denna behandling grundar sig på kallas ”intresseavvägning”....

GDPR – Blir det inga julklappar i år? Del 2

I förra gästblogginlägget (som du kan läsa här) påbörjade vi med att besvara några av tomtens frågeställningar kring territorialitet och laglighet för behandling av personuppgifter. Detta är en bra början, men det finns fler frågor som bör utredas innan jultomten far...

GDPR – blir det inga julklappar i år? Del 1

Julen närmar sig med stormsteg och då är det mycket som ska hinnas med, inte minst för vår allas tomtefar. Inte nog med att alla julklappar ska delas ut; alla julstrumpor fyllas; och alla kakor ätas upp, i år har även GDPR lämnat gamle tomtefar med pannan i djupa veck.

Vägen till en laglig behandling – viktigt att ha koll på i GDPR!

Detta blogginlägg syftar till att öka förståelsen för de allra viktigaste delarna av förordningen – behandlingsbegreppet och GDPR:s principer.