GDPR Hero

den enkla lösningen på den nya förordningen

GDPR Hero är webbverktyget för er som har en verksamhet inom EU och behöver anpassa er till den nya dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

Ny förordning om personuppgifter för alla företag

Den 25 maj 2018 började en ny EU-förordning och svensk dataskyddslag tillämpas, med hårdare regler för att hantera personuppgifter än tidigare lagstiftning på området. Lagen tillämpas exempelvis på register över kunder, personal och samarbetspartners. Ett företag som inte följer reglerna kan tvingas betala en sanktionsavgift på 4 procent av årsomsättningen eller 20 miljoner euro.

På grund av den nya lagstiftningen kommer ni behöva se över all er dokumentation och varje steg i er hantering av personuppgifter för att uppfylla kraven.

GDPR Hero är ett användarvänligt webbverktyg som ger er en möjlighet att planera och redovisa all behandling av persondata på ett och samma ställe, för att enkelt kunna följa GDPR och kommunicera detta till samarbetspartners, anställda och kunder. Ni får ett lättöverskådligt registerverktyg och all hjälp ni behöver för att efterleva den nya förordningens krav på registerförteckning. Vi vill hjälpa så många företag och organisationer som möjligt och har därför de lägsta priserna på området.

GDPR Hero hjälper er bl.a. att uppfylla skyldigheten att föra register över personuppgiftsbehandlingar (art. 30 GDPR). 

Ny lag om personuppgifter för alla företag

Den 25 maj 2018 började en ny EU-lag med hårdare regler för att hantera personuppgifter tillämpas. Samtidigt anpassas över 50 speciallagar – bara i Sverige – och många företag står för en stor juridisk utmaning. Lagen gäller till exempel register över kunder, personal och samarbetspartners. Ett företag som inte följer reglerna kan tvingas betala en avgift på 4 procent av omsättningen eller 20 miljoner euro.

GDPR Hero gör jobbet

Att kartlägga alla företagets personuppgifter kan kännas som ett evighetsprojekt. Ni behöver gå igenom all dokumentation, alla it-system och alla era processer. Samtidigt behöver lagstöd redovisas för varje behandling. Lösningen heter GDPR Hero – en molntjänst som ger överblick över alla era personuppgifter… och allt detta för samma pris som en konsulttimme i kvartalet.
i

E-Register

GDPR Hero hjälper er att kartlägga, hantera och dokumentera alla personuppgifter ni behandlar. Ni får bland mycket annat hjälp med lagstöd, syfte, access och organisation av samtliga personuppgifter. Alla inmatningsrutor uppdateras ständigt av våra jurister tillsammans med informationstexter och tutorials.
R

Checklistor

Vi hjälper er att metodiskt och i rätt ordning lösa de bitar som måste komma på plats för att möta den nya förordningen. Ta hjälp av våra checklistor, guider och arbetsupplägg både vid implementeringen och vid ert framtida arbete med compliance. Vårt supportteam är också bara ett chatfönster eller ett telefonsamtal bort.

Är ni ett företag?

GDPR Hero är fantastiskt skalbart och används av allt från internationella koncerner till enmansbolag. Läs mer om vilket upplägg som bäst passar Er.

Läs mer »

Arbetar du inom en förening?

Läs mer om hur GDPR Hero kan bli en välbehövd hjälp när ni organiserar er verksamhet inför GDPR.

Läs mer »

Arbetar du inom den offentliga sektorn?

GDPR Hero Gov är speciellt framtagen för att möta offentliga myndigheter och kommuners utmaningar och registerkrav.

Läs mer »

Få hjälp att komma igång

Kom igång direkt!

Referenser