GDPR Hero

den enkla lösningen på den nya förordningen

GDPR Hero är webbverktyget för er som har en verksamhet inom EU och behöver anpassa er till den nya dataskyddsförordningen och dataskyddslagen

GDPR Hero firar 3 år

Den 25 maj 2017, ett år innan Dataskyddsförordningen började tillämpas, lanserades GDPR Hero! Vi har under dessa tre åren samlat på oss otroligt mycket erfarenhet av att hjälpa företag, föreningar och offentlig sektor att leva upp till krav i GDPR. 

Med vår expertis kan vi hjälpa er organisation att få en helhetsbild av er efterlevnad av GDPR. Med vårt arbetssätt är ni igång redan från första dag och vår support finns tillgänglig så fort det dyker upp funderingar. GDPR Hero byggdes för att hanteras av vem som helst, utan juridisk eller teknisk erfarenhet, och vi ser fram emot att göra lagstiftningen mer tillgänglig för er.

Boka in en demonstration redan idag och få svar på era GDPR-frågor!

2 år med Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen samt den svenska dataskyddslagen tillämpas, med hårdare regler för att hantera personuppgifter än tidigare lagstiftning på området. Lagen tillämpas exempelvis på register över kunder, personal och samarbetspartners. Ett företag som inte följer reglerna kan tvingas betala sanktionsavgifter på upp till 4 procent av årsomsättningen eller 20 miljoner euro.

Nu är det redan två år sedan GDPR började tillämpas och det är hög tid att se till att rutiner finns på plats för att möjliggöra och säkerställa ett välfungerande och löpande GDPR-arbete. 

GDPR Hero är ett användarvänligt webbverktyg som ger er en möjlighet att planera och redovisa all behandling av personuppgifter på ett och samma ställe, för att enkelt kunna följa GDPR och kommunicera detta till samarbetspartners, anställda och kunder. Ni får ett lättöverskådligt registerverktyg och all hjälp ni behöver för att efterleva den nya förordningens krav på registerförteckning. Vi vill hjälpa så många företag och organisationer som möjligt och har därför de lägsta priserna på området.

GDPR Hero hjälper er bl.a. att uppfylla skyldigheten att föra register över personuppgiftsbehandlingar (art. 30 GDPR) och möjliggör att visa efterlevnad (ansvarsskyldighet art. 5.2 GDPR). 

i

E-Register

GDPR Hero är ett molnbaserat verktyg som hjälper er att kartlägga, hantera och dokumentera alla personuppgifter ni behandlar. Ni får bland mycket annat hjälp med lagstöd, syfte, lagringstider och strukturering av samtliga personuppgiftsbehadnlingar. Alla inmatningsrutor uppdateras ständigt av våra jurister tillsammans med informationstexter och tutorials.

GDPR Hero gör jobbet

Att kartlägga alla företagets personuppgifter kan kännas som ett evighetsprojekt. Ni behöver gå igenom all dokumentation, alla it-system och alla era processer. Samtidigt behöver lagstöd redovisas för varje behandling. Lösningen heter GDPR Hero – en molntjänst som ger överblick över alla era personuppgiftsbehadnlingar… och allt detta för samma pris som en konsulttimme i kvartalet.

Regelefterlevnad

GDPR kräver ett systematiskt arbete med dataskydd för personuppgifter. Vi erbjuder ett hjälpmedel för att underlätta och effektivisera arbetet med att bl.a. föra register över personuppgiftsbehandlingar (art. 30 GDPR) och på flera andra sätt påvisa att man uppfyllt sin ansvarsskyldighet/accountability (art. 5.2 GDPR).

R

Checklistor

Vi hjälper er att metodiskt och i rätt ordning lösa de bitar som måste komma på plats för att möta den nya förordningen. Ta hjälp av våra checklistor, guider och arbetsupplägg både vid implementeringen och vid ert kontinuerliga arbete med GDPR-compliance. Vårt supportteam är också bara ett chatfönster eller ett telefonsamtal bort.

Behöver ert företag hjälp med GDPR?

GDPR Hero är fantastiskt skalbart och används av allt från internationella koncerner till enmansbolag. Läs mer om vilket upplägg som bäst passar Er.

Läs mer »

Arbetar du inom en förening?

GDPR Hero är ett lättanvänt stöd för föreningar. Vi har erfarenhet av att bl.a. hjälpa bostads-rättsföreningar med att organisera och strukturera upp sitt GDPR-arbete.

Läs mer »

Vi har utvecklat GDPR Hero Gov – specifikt för offentlig sektor!

GDPR Hero Gov är speciellt framtagen för att möta offentliga myndigheter och kommuners utmaningar och registerkrav.

Läs mer »

Få hjälp att komma igång

Kom igång direkt!

Referenser