Personuppgift

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, se definitionen i artikel 4.1 GDPR. Olika information och upplysningar som tillsammans kan leda till att en viss person kan identifieras, utgör också personuppgifter. Exempel på personuppgifter är namn, hemadress, personnummer, mailadress, id-kortsnummer eller IP-adress. 

Det finns ingen uttömmande lista eller förteckning på alla typer av information som utgör personuppgifter, då det behöver tolkas utifrån situationen samt att nya typer av personuppgifter uppstår i samband med utveckling av ny teknik. 

dog

Relaterade blogginlägg

Telefonförsäljning & GDPR

Telefonförsäljning & GDPR

Vi har i ett tidigare blogginlägg tittat närmare på då ett företag köper kontaktuppgifter och marknadsför sig till företag. I detta blogginlägg ska vi gå igenom hur personuppgifter får användas vid telefonförsäljning mot privatpersoner. Vi kommer utöver GDPR beröra...

Läs här