Artikel 72 GDPR – Förfarande

1. Styrelsen ska fatta beslut med enkel majoritet av dess ledamöter, om inte annat anges i denna förordning.

2. Styrelsen ska själv anta sin arbetsordning med två tredjedels majoritet av sina ledamöter och fastställa sina arbetsformer.

Om GDPR Hero's lagtext modul

GDPR har 99 artiklar och 173 skäl. Skälen har inte samma status som artiklarna men utgör en bra tolkningsgrund för GDPR:s lagtext. Vi har därför valt att placera dem tillsammans med de artiklar som de förtydligar. Ni får fram deras text genom att klicka på +-tecknet. Vi hänvisar också till andra artiklar som täcker samma område som den artikel ni valt. Vi hoppas att detta ska vara till hjälp!