GDPR & Marknadsföring

Webinarium från 2023-11-13

Fråga om retargeting

Retargeting är en teknik för att visa annonser för personer som redan besökt din hemsida eller app (återannonsering). För att det ska vara möjligt krävs att man placerar en cookie på besökerens enhet så att denna känns igen när den besöker andra hemsidor och tjänster där annonser kan visas. För att få placera cookies (i detta fall för att identifiera unik besökare när denna besöker andra sidor) behöver besökaren samtycka innan så sker. Det krävs enligt ePrivacydirektivet (vanligen kallat cookie-direktivet) (2002/58/EC). 

Förtydligande om look-alike-audience

Önskar man utöka sin målgrupp för annonsering baserat på befintliga kunder? Då finns det teknik som kan använda er kundinformation för att hitta liknande personer. Det innebär att ni delar kundinformation med en plattform/tjänst som i sin tur använder den för att rikta annonser till individer som matchar er kundstock. Det kan ske på sociala plattformar och innebär en hel del personuppgiftshantering. Dels delar ni informationom befintliga kunder till extern part vilket måste rättfädigas enligt GDPR och dels den riktade marknadsföringen som också omfattar personuppgifter behöver kontrolleras. Det finns ett par större utmaningar att ta i beaktande här för att uppfylla GDPR, exempelvis krävs samtycke eller soft-opt-out när det gäller privatpersoner, vilket kan vara svårt att lösa rent praktiskt.