Villlkor för utbildningGDRPHero300 logo

Tillämpliga fr.o.m. 1 maj 2021
Version 2021:1

Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar i programmet och möjlighet att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal eller sjukdom.

Bekräftelse
Senast tre dagar efter anmälan får du en bekräftelse med praktisk information.

Deltagare – avbokning och överlåtelse
Anmälan är bindande. Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega eller gå vid ett senare tillfälle, men vi kan inte garantera plats vid ett specifikt datum då datum kan ställas in pga för lågt antal deltagare.

Betalning
Alla priser är exkl. moms. Betalning sker mot faktura och deltagaren ska erlägga full likvid senast 20 dagar från fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har företaget rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto med tillägg av åtta procentenheter.