Våra underbiträden

Nedan återfinns en lista över de företag som GDPR Hero AB anlitar för att behandla personuppgifter åt vår räkning. 

Underbiträden till tjänsten GDPR Hero

GDPR Hero använder ett antal leverantörer för att kunna bedriva verksamheten och ge kunderna den bästa upplevelsen. Dessa leverantörer agerar som underbiträden till GDPR Hero och behandlar personuppgifter, på uppdrag av oss, för våra kunders räkning. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer. 

Företag

Syfte

Överförs uppgifter utanför EU/EES?

OMMH Scandinavia AB

För att utveckla och upprätthålla funktionaliteten i GDPR Hero är OMMH Scandinavia leverantör av systemutveckling.

Nej

Qnova Systems AB

För att kunna upprätthålla vår molntjänst använder vi Qnova som en leverantör för serverlösning.

Nej (endast i Sverige)

GDPR Hero’s underbiträden uppdaterades senast: 2020-08-14