Tack för att du tar dig tid att lämna feedback!

Svaren är anonyma, så länge du inte fyller i några kontaktuppgifter i formuläret. 😉

Utvärdering efter demo
Hur ser ert arbete med register över behandlingar ut idag?
Hur upplevde du demonstrationen?
Fick ni svar på era frågor?
Verkar GDPR Hero vara relevant för er verksamhet?