Tack för att du tar dig tid att lämna feedback!

Svaren är anonyma, så länge du inte fyller i några kontaktuppgifter i formuläret. 😉

Utvärdering efter demo
Vilken/vilka tjänster pratade du med oss om?
Hur ser ert arbete med register över behandlingar ut idag?
Hur upplevde du informationen under mötet?
Vad tycker du stämmer in på GDPR Hero?
Fick ni svar på era frågor?
Verkar GDPR Hero Register vara relevant för er verksamhet?