Är ni nyfikna på att se hur GDPR Hero fungerar?

Titta på våra instruktionsvideos där ni får en närmare inblick i hur verktyget fungerar.
Kontakta vår support om ni har ytterligare frågor!

Håll pekaren över bilderna för att kunna bläddra bland fler videos med hjälp av pilarna.

GDPR Hero hjälper er att följa den nya lagen.

Med det webbaserade verktyget minimerar ni era konsultkostnader och undviker de kostsamma misstag som kan uppstå för att ni bombarderas av ofullständig och ibland motsägelsefull information.

Med GDPR Hero får ni överblick

… över vilka personuppgifter ni hanterar och underlag för att bestämma vilka uppgifter ni vill behålla. Ni får hjälp i tydliga steg med checklistor, standardavtal och nyhetsbevakning. Men framför allt samlar vi all er hantering på samma ställe. På så sätt hanterar ni era personuppgifter i rätt syfte, under ansvar av rätt personer och enligt rätt lag.

Share This