Är ni nyfikna på att se hur GDPR Hero fungerar?

 

Titta gärna på våra instruktionsvideos och få en närmare inblick i hur verktyget fungerar.

 

Har ni några frågor? Tveka inte att kontakta vår supportpersonal genom chattruta nere till höger.

 

Håll muspekaren över bilderna för att kunna bläddra bland fler videos med hjälp av pilarna.
Det finns totalt sju olika introduktionsfilmer som var och en visar en meny i verktyget.

* Vänligen notera att vi kontinuerligt uppdaterar och utvecklar GDPR Hero,
vilket kan innebära att funktioner och termer som syns i filmerna kan vara förändrade eller vidareutvecklade.  

 

GDPR Hero hjälper er att följa den nya lagen.

Med det webbaserade verktyget minimerar ni era konsultkostnader och undviker de kostsamma misstag som kan uppstå för att ni bombarderas av ofullständig och ibland motsägelsefull information.

Med GDPR Hero får ni överblick

… över vilka personuppgifter ni hanterar och underlag för att bestämma vilka uppgifter ni vill behålla. Ni får hjälp i tydliga steg för steg funktioner, genom checklistor, informationsrutor och nyhetsbevakning. Men framför allt samlar vi all er dokumentation på samma ställe. På så sätt hanterar ni era personuppgifter med rätt syfte och med stöd av rätt rättslig grund, och kontroll av att det hanteras va rätt personer inom er organisation.