Tilläggstjänster

Här hittar du information och exempel på olika tilläggstjänster vi erbjuder för att på bästa sätt stötta er i arbetet med att föra register över behandlingar.

Vi har lång erfarenhet av GDPR-projekt, från både stora och små organisationer.

Inmatningsstöd

Inmatningsstöd innebär att ni får hjälp av oss att skapa register genom att utröna vilka personuppgifter ni behandlar, hur ni kategoriserar registrerade och personuppgifter på ett smidigt sätt samt vilken information ni bör lägga in i GDPR Hero. 

Vi kan även hjälpa er att föra in nuvarande dokumentation och strukturera i registerföringsverktyget så ni får bättre koll och översyn.

Granskning av inmatningar

Vi går tillsammans igenom och kontrollerar era inmatningar. Vi har stor erfarenhet att hjälpa företag och organisationer att identifiera personuppgiftsbehandlingar och dokumentera dessa. Det ger oss bra möjlighet att kolla igenom er registerförteckning och se om något saknas, behöver kompletteras eller kanske omvärderas. Granskningen genomförs via möte. Under mötet får ni gedigen information om hur ni kan tänka och sätta detta i relation till er verksamhet och skapa en långsiktig rutin.

Skriftlig utvärdering

Vi går igenom er registerförteckning och kontrollerar era personuppgiftsbehandlingar för att sedan återkoppla i ett skriftligt utlåtande. Där får ni information om ni har missat något, om något behöver kompletteras eller om ni behöver utreda något vidare.

Ni bestämmer om vi ska göra stickprover, kolla igenom allt eller fokusera på extra kniviga processer.

Företagsbesök

Vi kommer till ert företag och hjälper er att komma igång med GDPR Hero. Ni får tips om hur ni använder verktyget och ni kan få inmatningshjälp på plats. Vi gör även företagsanpassade besök med kombinerad GDPR-utbildning och GDPR Hero-stöd.

Telefoninformation

GDPR-information över telefon där vi vägleder er hur ni får ut störst värde från er registerförteckning och skapar bra och långsiktiga rutiner. 

Kontakta oss på info@gdprhero.se om ni är intresserade av en offert eller har några andra frågor!

 

Se Villkor för våra juridiska tjänster