GDPR Hero Register

Abonnemang small

Vårt minsta abonnemang som är anpassat för start-ups, mindre organisationer och föreningar

SMALL-abonnemanget består av en registerförteckning (enhetskonto) där all information dokumenteras för att uppfylla kravet på att föra register över personuppgiftsbehandlingar i artikel 30.

Inkluderar en uppsättning inloggningsuppgifter.

Tillgängligt för mindre verksamheter som har upp till 10 anställda eller omsättning under 10 miljoner SEK.

Funktioner

  Registerförteckning enligt artikel 30 GDPR

  Dokumentationsstöd för personuppgiftsincidenter

  Rapport för att besvara förfrågningar från individer om rätten till tillgång

 

   Det ingår kostnadsfri support där ni kan få hjälp med juridisk information

Kort om oss

Vi lanserade GDPR Hero’s molntjänst för register över behandlingar 25 maj 2017. Sedan dessa har vi utvecklat tjänsten och bevakat dataskyddsrättens område. Vår senaste modul hjälper till att dokumentera och konsekvensbedömningar.

Funktioner i verktyget

GDPR Hero finns både på svenska och engelska.

 • Dokumentera personuppgiftsbehandlingar
 • Förteckning över mottagare (personuppgiftbiträden, gemensamt personuppgiftsansvariga och andra personuppgiftsansvariga)
 • Dokumentera vilka system som är knutna till era personuppgiftsbehandlingar
 • Personuppgiftsincidentrapporter
 • Rapport över behandling av personuppgifter (underlag för registerutdrag)
Tilläggstjänster

Vi har hjälpt över 200 organisationer, i privat och offentlig sektor, med sitt GDPR-arbete. Här är några våra tjänster som kan vara bra hjälp:

 • Inmatningsstöd
 • Granskning av personuppgiftsbehandlingar
 • Utbildning
 • Kom-igång-paket
 • GDPR-bollplank
 • Agera dataskyddsombud (DPOaaS)
 • Granska personuppgiftsbiträdesavtal
 • Upprätta personuppgiftspolicy
 • m.m.

Läs mer här!

Alla priser som presenteras på denna sida är exkl. moms.