Identifiera rättslig grund för er behandling av personuppgifter

Vi vet att det kan vara en utmaning att identifiera rättslig grund (även kallat laglig grund) för behandling av personuppgifter, enligt artikel 6 GDPR. Därför har vi arbetat fram ett frågeformulär (quiz) som kan hjälpa er identifiera vilken laglig grund som kan vara aktuell per behandling. Lycka till!

Lagstödsquiz
press Enter
Jag representerar en aktör inom...
Omfattar behandlingen era anställdas personuppgifter?
Sker er personuppgiftsbehandlingen inom ramen för myndighetsutövning?
Finns det stöd i lag, förordning eller motsvarande för er myndighetsutövning eller uppgift av allmänt intresse?
Use Shift+Tab to go back

GDPR Hero förenklar dokumentationen och effektiviserar er behandling av personuppgifter

Enkelt förklarat så påminner tjänsten om ett bokföringsprogram för personuppgifter, där ni får hjälp med hur ni får behandla uppgifterna, genom informationsrutor och videos. Tjänsten håller er även uppdaterad med ändringar på området (ett femtiotal speciallagar och praxis är på ingång) och ni kan enkelt få rapporter med information om er behandling utskrivna om det skulle behövas (krav på information från era kunder och anställda – och eventuella incidentrapporter till tillsynsmyndigheten).

Det webbaserade verktyget minimerar era konsultkostnader och undviker de kostsamma misstag som kan uppstå för att ni bombarderas av ofullständig och ibland motsägelsefull information. Med GDPR Hero får ni överblick över vilka personuppgifter ni hanterar och underlag för att bestämma vilka uppgifter ni vill behålla. Ni får hjälp i tydliga steg med checklistor, arbetsupplägg och nyhetsbevakning. Men framför allt samlar vi all er hantering på samma ställe. På så sätt hanterar ni era personuppgifter i rätt syfte, under ansvar av rätt personer och enligt rätt lag.

Varför välja oss?

– Vi är ett team jurister som arbetar nästan uteslutande med GDPR. Vi arbetar med både små och stora privata företag och den offentliga sektorn. Alltså hanterar vi all typ av problematik kring GDPR.

– Vi har även tekniker och IT-specialister knutna till oss, både internt men även genom starka samarbeten vilket innebär att om ni har komplicerade tekniska system som kan behöva ändras så kan vi ordna det, antingen internt eller genom våra samarbetspartners.

– Vi har en studentpool med jurister som kan användas vid enklare juridiska ärenden, t.ex. hjälpa er inventera era personuppgifter och mata in dem om ni använder GDPR Hero för er behandling. Detta leder till lägre kostnader och färre misstag.