Digitalt verktyg för registerförteckning (artikel 30-register)

GDPRHeroUI

GDPR Hero registerförteckning

  • Stöd för att uppfylla artikel 30 GDPR
  • Dokumentera mottagare (de ni delar uppgifter med)
  • Skapa gallringsrutiner
  • Rapport till registrerade
  • Nyhet! Konsekvensbedömningsmodul

Våra olika abonnemang

Nyhet! Konsekvensbedömningsmodul

Nu kan ni genomföra och dokumentera era konsekvensbedömningar direkt i GDPR Hero.

Ni får en enkel överblick över konsekvensbedömningens olika moment. Kan registrera risker och riskminimerande åtgärder.

Ha all dokumentation samlad och skapa koppling mellan planerad personuppgiftsbehandling och konsekvensbedömning.

Ladda ner vår guide till vårt konsekvensbedömningsverktyg.

Det ingår alltid uppstartshjälp.

För att ni ska komma igång på bästa sätt. Här reder vi ut eventuella frågetecken och ni blir varma i kläderna med verktyget. Dessutom får ni lära känna någon av våra fantastiska supportmedarbetare.

Dessutom erbjuder vi onboarding-paket.

Läs om våra populära onboarding paket och se priser här.