GDPR Hero Register

Abonnemang premium

Utformat för att passa större företag och koncerner, som vill samla allt på samma ställe, med en tydlig struktur och behörighetsstyrning

Masterkontot som är överst i hierarkin (se bild till höger) har administrationsbehörighet att skapa enhetskonton. Ett enhetskonto passar exempelvis för ett koncernbolag eller en enskild förening. Ett enhetskonto är en enskild registerförteckning.

Pris från 2190 kr/mån
Prisexempel

Koncern med 5 dotterbolag.

Grundavgift: 2190 kr/mån inkl. 2 enhetskonton
+ 3 st enhetskonton á 200 kr/mån (ett per dotterbolag).

Total månadskostnad 2790 kr per månad.

Fördjupande information

Masterkontot kan se all dokumentation i samtliga enhetskonton, men kan inte ändra något (läs-behörighet).

Inspektionskonto – skapa obegränsat antal individuella inspektionskonton till de som behöver ha full insyn i er registerförteckning, men enbart med läs-behörighet. Lämpar sig bra för dataskyddsombud (DSO), extern granskare eller om ni behöver ge tillgång till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Administratören av enhetskontot kan skapa användare med olika behörighetsaccess, antingen skapa/ändra eller enbart läsbehörighet.  

Användare har tillgång till den registerförteckning som finns i det enhetskonto som denne är upplagd i.

Det ingår 1h-kom-igång-hjälp per enhetskonto

Kort om oss

Vi lanserade GDPR Hero’s molntjänst för register över behandlingar, vårt GDPR-verktyg, 25 maj 2017. Sedan dessa har vi utvecklat tjänsten och bevakat dataskyddsrättens område. Vår senaste modul hjälper till att dokumentera och konsekvensbedömningar.

Funktioner i verktyget

GDPR Hero finns både på svenska och engelska.

 • Dokumentera personuppgiftsbehandlingar
 • Förteckning över mottagare (personuppgiftbiträden, gemensamt personuppgiftsansvariga och andra personuppgiftsansvariga)
 • Dokumentera vilka system som är knutna till era personuppgiftsbehandlingar
 • Personuppgiftsincidentrapporter
 • Rapport över behandling av personuppgifter (underlag för registerutdrag)
Tilläggstjänster

Vi har hjälpt över 200 organisationer, inom privat och offentlig sektor, med sitt GDPR-arbete. Här är några våra tjänster som kan vara bra hjälp:

 • Inmatningsstöd
 • Granskning av personuppgiftsbehandlingar
 • Utbildning
 • Kom-igång-paket
 • GDPR-bollplank
 • Agera dataskyddsombud (DPOaaS)
 • Granska personuppgiftsbiträdesavtal
 • Upprätta personuppgiftspolicy
 • m.m.

Läs mer här!

Alla priser som presenteras på denna sida är exkl. moms.