046-273 17 17 support@gdprhero.se

Våra samarbetspartners

Amesto är en norsk koncern med 1300 anställda utspridda över hela Skandinavien. På dotterbolaget Amesto Solutions AB i Sverige är vi nu ungefär 50 anställda i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi är experter på systemimplementation, integration och att hjälpa små och medelstora bolag upp i molnet.

Hur kan vi på Amesto Solutions hjälpa dig?

För att bli GDPR compliant kommer det att för de allra flesta bolag krävas systemstöd. Amestos mission är ”Simplifying Business”.

Vi sätter era processer i system och har så gjort i över 15 år genom implementering av ERP, CRM, HRM och säljstöd. Vi är stolta över att endast arbeta med de starkaste leverantörerna av mjukvara i Norden, till exempel Visma Software, Sympa och SuperOffice. Som tillägg utvecklar vi även egna programvaror och lösningar inom inköp, logistik och produktion. Vi har lång erfarenhet av kartläggning, förstudier, behovsanalyser och systemanalyser samt integrationer mellan vitala affärssystem. Tillsammans med våra partners gör vi er GDPR compliant i tid och fungerar som er ”Single point of contact”.

Hur ser vårt erbjudande ut?

· Vi hjälper er med en introduktion till GDPR och dess påverkan på er verksamhet

· Kartläggning av existerande personuppgifter. I vilket syfte finns de? Med vilket lagstöd de finns registrerade och vilka uppgifter hanterar ni i dag? Vilken data behöver ni framledes?

· Tillsammans reder vi ut vilka processer och rutiner som är knutna till persondata

· För lagstöd och juridiska frågor har vi med oss vår strategiska samarbetspartner Sällberg & CO

· Ni får beslutsunderlag för nödvändiga åtgärder, roller och ansvar

· GDPR Awareness-information till personalen i seminarieform

· Handhavande och dokumentation sker genom – och i – GDPR Hero

Tillsammans med Sällberg & Co. kommer vi att kunna göra er redo för GDPR i tid!

Läs mer om Amesto Solutions på: http://www.amestosolutions.se/

Saldab IT har mer än 20 års erfarenhet av att leverera IT-tjänster och systemdrift. Vi arbetar brett, från analys, implementation och drift, till rådgivning inför investeringar i nya system och hur dessa bäst integreras i befintliga IT-system. Våra tjänster kan levereras från våra egna toppmoderna datacenter, men även i kundens egna datacenter eller via någon av de publika molntjänsterna. Vår servicedesk är öppen 24/7/365 och är alltid bemannad av 1st, 2nd och 3rd Level konsulter.

Saldab har ett 80-tal anställda fördelade på våra fem orter i Sverige; Malmö (HK), Lund, Göteborg, Jönköping och Stockholm. Vi har blivit DI-Gasell fyra år i rad och är naturligtvis AAA-ratade. Sedan april 2017 ingår Saldab i Dustin Group.

I vårt tycke har vi lyckats rekrytera de absolut bästa medarbetarna i branschen inom sina respektive områden och förutom drifts- och supporttjänster så tar vi oss an konsultuppdrag inom områden som exempelvis nät- och säkerhetsanalys, implementationsprojekt, rådgivning kring IT-strategier och utvärderingar av IT-plattformar."

Gällande vår sweet spot så riktar vi oss till bolag mellan 50 och 500 anställda, främst inom det privata näringslivet. Vi genomför dock även uppdrag för offentlig verksamhet, men då främst konsultuppdrag och inte drift och support. De branschsegment som vi är extra starka inom är:

· Logistik och spedition
· Privata vårdinrättningar
· Retail
· Advokatbyråer

https://www.saldabit.se/

Silenta Informationssäkerhet hjälper mindre och medelstora företag. Vi har lång erfarenhet inom informationssäkerhet och ser till att ni får kontroll över er och era kunders information.

På ett enkelt sätt guidar vi företag hur man förbereder sig inför GDPR och även hur man ska förvalta det i framtiden, för att hålla sig uppdaterad.

Vi använder oss av väl beprövade tekniker för att göra övergången så smidig om möjligt och med minimal påverkan på er dagliga drift.

http://www.silenta.se/

Inspirationsföreläsningar och workshops

Behöver du eller din organisation lära sig mer om GDPR? Vi kan hjälpa er med inspirationsföreläsningar eller lite mer djuplodande workshops där ni tillsammans med våra experter får lära er mer om GDPR och göra övningar för att analysera hur GDPR påverkar just er organisation.

Penetrationstester

Under en säkerhetsanalys kontrollerar våra säkerhetskonsulter er webbapplikation enligt OWASP topp tio punkt för punkt för att se om applikationen visar tecken på att vara utsatt. Analysen utförs i följande steg:

 

  • Uppstartsplanering samt genomgång av applikationens funktioner och omfattning
  • Sårbarhetsscanning av applikationen med våra OWASP-anpassade verktyg
  • Manuellt penetrationstest av våra säkerhetskonsulter
  • Överlämnande av slutrapport och rapportgenomgång

 

Total tidsåtgång beror på applikationens storlek och komplexitet men ett riktmärke för en normal hemsida är 40-50 timmar inklusive planering och genomgång av slutrapport. En förutsättning för testet är att det finns en testmiljö som är så lik produktionsmiljön som möjligt.

Rådgivning och mjukvaruutveckling

Behöver du hjälp att analysera hur ditt IT-system påverkas av GDPR, eller behöver du hjälp att uppdatera ditt system så att det uppfyller kraven som ställs i GDPR? Våra GDPR-experter kan fungera som bollplank för dig, och hjälpa dig att analysera vad som behöver göras. Det kan gälla hårda saker som databasstrukturer och krypteringslösningar, eller mjukare som till exempel intern kunskapsspridning eller rutiner för att upptäcka och hantera incidenter.

Våra duktiga mjukvaruutvecklare och testare kan sedan hjälpa dig att omvandla analysen till en uppdaterad version av ditt system.

Simulerad tillsyn

Har du vad som krävs för att klara en tillsyn från Datainspektionen? Låt våra GDPR-experter göra en simulerad tillsyn hos din organisation!

http://www.hiq.se/