GDPR Hero

för den offentliga sektorn

Vi erbjuder utöver ett smart digitalt verktyg, specifikt utvecklat för offentlig sektor, även juridisk kompetens. Våra jurister har specialkompetens inom området och vi hjälper gärna er att hitta den optimala lösningen.

Med GDPR Hero får ni överblick över vilka personuppgifter ni hanterar och underlag för att bestämma vilka uppgifter ni vill behålla. Ni får hjälp i tydliga steg med checklistor, arbetsupplägg och nyhetsbevakning. Men framför allt samlar vi all er hantering på samma ställe.
Jönköpings kommuns förvaltningar och kommunala bolag gjorde nyligen en upphandling där de efterfrågade ett system för hantering av den nya dataskyddsförordningen. Denna upphandling vann vi och kanske kan vi hjälpa även er.

Så funkar GDPR Hero GOV

Masterkonto

kan skapa GDPR Hero-konton. Ett GDPR Hero-konto kan förslagsvis tilldelas en förvaltning eller en nämnd. Masterkontot kan se allt i GDPR Hero-kontona, men kan inte skapa eller ändra något.

GDPR Hero-konto

kan i sin tur skapa användarkonton med antingen skapa/ändra eller läs-behörighet.

Användarkonto

med behörighet ”skapa/ändra” kan se, skapa och ändra allt som finns i det GDPR Hero-konto det är kopplad till. Användarkonto med läs-behörighet kan enbart se allt som finns i det överordnade GDPR Hero-kontot.

Kontakta oss för ett demo och mer information om hur vi kan hjälpa just Er.

Share This