GDPR Hero GOV

för den offentliga sektorn

Vi erbjuder utöver ett smart digitalt verktyg, specifikt utvecklat för registerförteckning i offentlig sektor, även juridisk kompetens. Våra jurister har specialkompetens inom dataskyddslagstiftning och vi hjälper gärna er att hitta den optimala lösningen!

 

Med GDPR Hero får ni överblick över vilka personuppgifter ni behandlar och ett gediget underlag för att bestämma vilka uppgifter ni har rätt att behandla och hur länge. Ni får hjälp i tydliga steg med checklistor, arbetsupplägg och nyhetsbevakning. Men framför allt samlar vi all er dokumentation och registerförteckning på samma ställe.

Vi levererar bl.a. till Jönköpings kommuns förvaltningar och kommunala bolag, som efterfrågade ett system för hantering av  dataskyddsförordningen. 

Kanske kan vi hjälpa även er? Kontakta oss för mer information!

Så funkar GDPR Hero GOV 

För offentlig verksamhet finns möjligheten att sätta upp en anpassad kontostruktur. Varje nämnd, kommunalt bolag och myndighet sköter sin egna registerförteckning i varsitt enhetskonto, där administrationen kan skötas av en systemansvarig i masterkontot.

Masterkonto 

Huvudansvarig administratör kan skapa enhetskonto samt redigera vem som är administratör för respektive enhetskonto. Masterkontot har full insyn med lösbehörighet i enhetskontona. 

Inspektionskonto

Ett konto som kan ges ut till de individer som behöver ha full insyn i registerföringen men som inte får ändra något. Ett konto som är lämpligt att ge till dataskyddsombudet, granskare eller liknande samt även till tillsynsmyndigheten om de efterfrågar tillgång!

Enhetskonto

Där själva registerförteckningen per personuppgiftsansvarig sköts och som kan skapa användare med antingen skapa/ändra eller läs-behörighet.

Användarkonto 

Ett individuellt konto som ges ut till de som behöver insyn i en specifik registerförteckning eller som har behörighet att redigera och tillföra uppgifter till registerförteckningen. 

Ett smakprov på hur vårt digitala registerföringsverktyg fungerar. Fler informationsfilmer hittar du här.

Single sign on (SSO)

Har ni behov av inloggning genom er befintliga uppsättning av användaridentfiering i era datasystem? Inga problem, vi kan lösa så att ni och era användare även kan logga in i GDPR Hero med er befintliga autentiseringsprocess.

 

Kontakta oss för en demo och mer information om hur vi kan hjälpa just Er!