Onboarding – Översikt

Klicka in på respektive avsnitt för att läsa mer

Steg 1 - Introduktion till GDPR

Vi inleder med en introduktion till relevanta begrepp inom GDPR – titta på videon.

Uppgift 1: Redovisa minst en personuppgiftsbehandling i GDPR Hero och gärna så många du känner dig bekväm med, innan du går vidare till steg 2 i vår onboarding. Efter steg 2 ombeds du boka in en kom-igång-hjälps workshop med oss för att gå igenom vad ni gjort och stämma av så att all ny kunskap sitter och så att ni är på rätt väg

Steg 2 - Laglig grund

I denna video går vi igenom hur vi med hjälp av GDPR:s sex lagliga grunder i GDPR Hero kan få hjälp med att både definiera en behandling och se till att den blir laglig.

Uppgift 2 – Använd din nyvunna kunskap kring en laglig behandling och redovisa laglig grund för den eller de behandlingar du redovisat i steg 1. Oroa dig inte för att göra fel, i nästa steg går vi igenom dina inmatningar tillsammans och lär oss av eventuella misstag.

Det är lätt att fastna på vägen! Därför får du möjlighet att när som helst på resans gång boka in ett möte med någon av oss, där vi kan gå igenom vad ni gjort så här långt, ge tips på vägen, eller hjälpa till med mer specifika frågor.