GDPR Hero Register

Abonnemang standard

Passar organisation som vill uppfylla kravet på registerförteckning. En administratör och obegränsat antal användare.

Abonnemanget består av en registerföreteckning (enhetskonto). Administratören kan skapa obegränsat antal användarprofiler till de personer som ska arbete med organisationens registerförteckning och dataskyddsarbete.

Användare kan ha en av två olika behörighetsnivåer: skapa/ändra- eller endast läsbehörighet. 

Här har ni ett konto som ger er stor möjlighet att engagera fler i verksamheten samt ta del av den viktiga dokumentationen som ni skapar i GDPR Hero!

Det ingår 2 timmars kom-igång-hjälp!

Det ingår kostnadsfri support där ni kan få hjälp med juridisk information.

Kort om oss

Vi lanserade GDPR Hero’s molntjänst för register över behandlingar 25 maj 2017. Sedan dessa har vi utvecklat tjänsten och bevakat dataskyddsrättens område. Vår senaste modul hjälper till att dokumentera och konsekvensbedömningar.

Funktioner i verktyget

GDPR Hero finns både på svenska och engelska.

 • Dokumentera personuppgiftsbehandlingar
 • Förteckning över mottagare (personuppgiftbiträden, gemensamt personuppgiftsansvariga och andra personuppgiftsansvariga)
 • Dokumentera vilka system som är knutna till era personuppgiftsbehandlingar
 • Personuppgiftsincidentrapporter
 • Rapport över behandling av personuppgifter (underlag för registerutdrag)
Tilläggstjänster

Vi har hjälpt över 200 organisationer, i privat och offentlig sektor, med sitt GDPR-arbete. Här är några våra tjänster som kan vara bra hjälp:

 • Inmatningsstöd
 • Granskning av personuppgiftsbehandlingar
 • Utbildning
 • Kom-igång-paket
 • GDPR-bollplank
 • Agera dataskyddsombud (DPOaaS)
 • Granska personuppgiftsbiträdesavtal
 • Upprätta personuppgiftspolicy
 • m.m.

Läs mer här!

Alla priser som presenteras på denna sida är exkl. moms.