Uppgiftsminimering

Uppgiftsminimering innebär att personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet. De personuppgifter som behandlas ska vara tydligt kopplade till ändamålet och man ska aldrig behandla fler personuppgifter än vad som behövs. Det är inte tillåtet att samla in personuppgifter för obestämda framtida behov, endast för de kan vara ”bra att ha”.  

dog

Relaterade blogginlägg