Underbiträde

Ett underbiträde är den som behandlar personuppgifter för personuppgiftsbiträdets räknings. Ett personuppgiftsbiträde får inte anlita ett underbiträde utan att först ha erhållit ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd från den personuppgiftsansvarige.  

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här