Underbiträde

Ett underbiträde är den som behandlar personuppgifter för personuppgiftsbiträdets räknings. Ett personuppgiftsbiträde får inte anlita ett underbiträde utan att först ha erhållit ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd från den personuppgiftsansvarige.  

dog

Relaterade blogginlägg