Tillsyn

Tillsyn kan ske på olika sätt. Ibland kan tillsyn ske som en skrivbordstillsyn och ibland via en inspektion. I Sverige utför IMY tillsyn över dataskydd och kontrollerar att bestämmelserna i GDPR och andra bestämmelser som kompletterar dataskyddsförordningen följs. En tillsyn kan leda till varningar, reprimander, förelägganden, begränsningar och förbud samt administrativa sanktionsavgifter. 

dog

Relaterade blogginlägg