Tillämpningsområde

Med tillämpningsområde avses under vilka omständigheter, GDPR i detta fall, gäller. Man brukar tala om materiellt och territoriellt tillämpningsområde. Materiellt gäller GDPR generellt för all behandling av personuppgifter. GDPR:s territoriella tillämpningsområde  gäller för personuppgiftsbehandlingar som har viss anknytning till EU. Det gäller även när den personuppgiftsansvariga eller ett personuppgiftsbiträde har ett verksamhetsställe inom EU och behandlar personuppgifter i samband med verksamheten här. GDPR gäller även för personuppgiftsbehandling som förekommer när organisationer som inte är etablerade i EU erbjuder varor och tjänster till personer som befinner sig inom EU eller när sådana organisationer övervakar människors beteenden här. 

dog

Relaterade blogginlägg

Telefonförsäljning & GDPR

Telefonförsäljning & GDPR

Vi har i ett tidigare blogginlägg tittat närmare på då ett företag köper kontaktuppgifter och marknadsför sig till företag. I detta blogginlägg ska vi gå igenom hur personuppgifter får användas vid telefonförsäljning mot privatpersoner. Vi kommer utöver GDPR beröra...

Läs här