Syfte

För att få behandla personuppgifter krävs att det finns ett syfte med behandlingen. 

dog

Relaterade blogginlägg