Skydda grundläggande intressen

Skydda grundläggande intressen är en av de sex rättsliga grunder som kan användas för att rättfärdiga en behandling av personuppgifter (artikel 6.1.d GDPR). Det är tillåtet att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller någon annan person. Grundläggande intressen är intresse som är av avgörande betydelse för den registrerades eller någon annans liv. Ett exempel är personuppgiftsbehandling för livsavgörande vård i akuta situationer då den registrerade inte kan lämna samtycke.  

dog

Relaterade blogginlägg

Digitala vaccinationsbevis

Digitala vaccinationsbevis

EU-kommissionen presenterade ett förslag på lagstiftning om covidbevis i våras. Förordningen antogs sedan, efter vissa justeringar, av Parlamentet och Rådet den 14 juni. Med anledning av denna nya lagstiftning utreder vi i detta blogginlägg: Hur uppfyller de...

Läs här