Skadestånd

Det finns en möjlighet för privatpersoner att begära skadestånd med stöd av GDPR. Om en enskild lidit skada på grund av att dennes personuppgifter behandlats i strid med GDPR kan denne ha rätt till skadestånd av den personuppgiftsansvariga. Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denna har brutit mot bestämmelser som särskilt riktar sig till biträden. 

dog

Relaterade blogginlägg