Sekretess

Om sekretess föreligger får den offentliga parten inte lämna ut handlingen eller uppgifter i handlingen. Sekretess föreligger i många olika situationer. Ett exempel är att det föreligger sekretess enligt 2 kap 7 § offentlighets- och sekretesslagen för en personuppgift om det kan antas att den som begär ut personuppgifterna kommer behandla dessa på ett sätt som strider mot GDPR. Vill du läsa mer om sekretess rekommenderar vi vårt blogginlägg.

dog

Relaterade blogginlägg