Schrems II

Schrems-II är ett rättsfall från EU-domstolen som meddelades den 16 juli 2020. Domen underkände det dåvarande ”privacy shield-avtalet” som möjliggjorde överföringar av personuppgifter mellan EU och USA. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär alltså att det inte längre är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare i USA. Schrems-II målet har gett stora konsekvenser på GDPR-området. Läs mer om rättsfallet i vårt blogginlägg.

dog

Relaterade blogginlägg