Sanktionsavgift

En sanktionsavgift är en särskild avgift som kan påföras vid lindrigare brott eller överträdelse av bestämmelse eller underlåtenhet att följa föreskrift i lag eller förordning.  Exempelvis kontrollerar Integritetsskyddsmyndigheten att bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande bestämmelser i den svenska dataskyddslagen följs.  

dog

Relaterade blogginlägg