Sanktionsavgift

En sanktionsavgift är en särskild avgift som kan påföras vid lindrigare brott eller överträdelse av bestämmelse eller underlåtenhet att följa föreskrift i lag eller förordning.  Exempelvis kontrollerar Integritetsskyddsmyndigheten att bestämmelserna i dataskyddsförordningen och kompletterande bestämmelser i dataskyddsförordningen följs.  

dog

Relaterade blogginlägg