Registrerad

(Den) registrerade är en fysisk person vars personuppgifter någon behandlar.  Vanligen kategoriseras individer som en organisation behandlar personuppgifter om i olika grupper, så som exempelvis kunder, medlemmar och anställda.

Varje individ (registrerad) erhåller i GDPR specifika rättigheter till sina personuppgifter. 

dog

Relaterade blogginlägg

Sociala medier och GDPR

Sociala medier och GDPR

Sociala medier används ofta till riktad marknadsföring. Detta väcker frågor om vem som är personuppgiftsansvarig för de olika inblandade databehandlingarna, och om det är möjligt att undvika ansvar. Typiskt sett är nämligen flera aktörer involverade. I detta...

Läs här