Registerutdrag

Den vars personuppgifter behandlas har rätt att få tillgång till vilka personuppgifter som behandlas. Detta kan göras genom en registerutdrag. Vill du läsa mer om registerutdrag rekommenderar vi vårt blogginlägg.

dog

Relaterade blogginlägg